Ag taispeáint i mo Chéad Taispeántas Ealaíne

Léirmheastóireacht ó Chara: Cén Fáth ar Dhúisigh mé beagnach & Conas a Sháraigh mé Mo Eagla

“Bean ina suí ar an urlár” le gilber franco ar Unsplash

Mar sin i mí Dheireadh Fómhair 2017, reáchtáil comh-ealaíontóir a dara taispeántas ar an téama ‘Voices for the Earth’. Is ealaíontóir í ar feadh a saoil ar fad, tá céim aici san ealaín, chleacht sí agus reáchtáil sí ranganna thar 20 bliain, agus chuir sí a cuid ealaíne ar taispeáint gan staonadh.

Coimeádaithe agus óstáilte aici féin agus ag an bhfear a reáchtáil an gailearaí, thug ‘Voices for the Earth’ bailiúchán d’ealaíontóirí le chéile a rinne iarracht teachtaireacht éiceolaíoch a chur in iúl ina gcuid oibre. Bhí píosaí éagsúla meán éagsúil ar taispeáint, ó phéintéireacht go dealbhóireacht agus potaireacht.

Cuireadh cuireadh amach chun páirt a ghlacadh sa taispeántas cúpla mí roimhe sin, agus le croí na láimhe, rinne mé iarratas agus glacadh liom dul isteach i dtrí phictiúr ag taispeáint mo chuid oibre le téama bunaithe ar an talamh.

Bhuail mé leis an mbean álainn seo den chéad uair i mí an Mheithimh 2017 nuair a d’fhreastail mé ar chúrsa péintéireachta pearsanta 6 seachtaine léi maidir le 12 chéim an “Dath na mBan” agus ba bhreá liom gach nóiméad de. Is múinteoir deimhnithe í i gCruthaitheacht Intinne. Is iad na 12 chéim de na ranganna Dath na mBan inspioráid Shiloh Sophia.

Chabhraigh an cúrsa liom bogadh ar shiúl ó díreach grianghraif a leanúint chun péint a dhéanamh agus muinín a bheith agam as mo instinct féin agus mé ag péinteáil.

Seo mo phéintéireacht Gaia críochnaithe a cuireadh i gcrích le linn an chúrsa 6 seachtaine seo, bunaithe ar phrionsabail Dath na mBan a leanúint.

Mo Gaia

Tháinig mo hubby, mo Dhaid, agus dlúthchairde chuig an oíche oscailte, agus d’éirigh go hiontach leis. In ainneoin an teasa, bhí a lán daoine ann ar chuireadh ó na healaíontóirí eile agus ón bpobal taitneamh a bhaint as an bhfíon, an cáis, agus na hóráidí fáiltiúla.

Díoladh roinnt saothar le linn an taispeántais le go leor daoine áitiúla ar cuairt mar a fógraíodh go forleathan é.

Mar sin féin, ba bheag nár tharraing mé amach agus nár fhreastail mé. Cad a tharla?

Léirmheastóireacht gan choinne

Mar sin, nuair a bhí an cúrsa sé seachtaine Dath na mBan á dhéanamh agam bhuail mé le bean a raibh nasc agam léi láithreach. Tá sí ag péinteáil le 20 bliain ar mhaithe léi féin agus bhí sí thar a bheith cumasach. Bhí sí ar dhuine de na daoine sin a ndéanfá cur síos orthu mar ‘shaol an pháirtí’ agus ba mhinic a gáire linn go léir. Bhí aithne aici cheana ar chomhordaitheoir an chúrsa le roinnt blianta agus bhí aithne aici ar na mná eile go léir a bhí i láthair.

Cuireadh cuireadh amach trí Facebook Messenger chuig na healaíontóirí go léir a bhféadfadh spéis a bheith acu taispeáint i 'Voices for the Earth'. Bhí an bhean eile seo agus mé féin san áireamh. Áiríodh sa chuireadh na critéir a raibh comhpháirt éiceolaíoch i gceist leo den chuid is mó. Bhí baint ag na pictiúir le téama bunaithe ar an talamh.

Phioc cara nua mé as mo theach tráthnóna amháin mar bhíomar beirt ag freastal ar ócáid ​​ag Grúpa na mBan áitiúil. Ar an mbealach, luaigh mé cé chomh corraithe agus neirbhíseach a bhí mé go bhfuair mé an cuireadh don taispeántas agus gur chuir mé isteach m'iarratas ar na trí phictiúr agus gur glacadh liom a bheith mar chuid de.

Bhí mo chara trína chéile láithreach. Dúirt sí liom:

“Céard atá i gceist agat, glacadh leat don taispeántas. Cén fáth go nglacfaí leat? Níl tú ag péinteáil ach bliain agus bhí mé ag péinteáil le 20 bliain agus fós ní mhothaím go bhfuilim maith go leor. Cén fáth go gceapfá go bhfuil tú maith go leor? Tá tú féin-mhúinte. Ní dhearna tú céim riamh. "

Tógadh ar mo shuaimhneas mé láithreach. Dúirt mé léi gur cuireadh an cuireadh chugam, agus is é sin an fáth gur iontráil mé. Dúirt sí ansin, go tobann:

“Ach, cén nasc atá agat leis an talamh? Cad a rinne tú riamh maidir leis an gcomhshaol a shábháil? "

Dúirt mé léi go raibh go leor ann nach raibh a fhios aici fúm. Chríochnaigh m’fhear agus mé féin ár dTeastais Cúrsa Dearaidh Perma-chultúir Idirnáisiúnta ar líne le Geoff Lawton i 2004 agus mar chuid de sin b’éigean dearadh a chur isteach ag athrú gairdín bruachbhailte ina ghairdín foraoise bia inbhuanaithe. Bhí suim agam riamh an talamh a chaomhnú agus maireachtáil go hinbhuanaithe.

Chuir mé ceist uirthi cén fáth go raibh sí chomh trína chéile toisc gur tugadh cuireadh di freisin.

Dúirt sí gur labhair sí le comhordaitheoir an chúrsa cúpla seachtain roimhe sin agus dúradh léi nach bhféadfadh sí taispeántas a dhéanamh. Shíl sí go raibh sé toisc go raibh sé ar an téama éiceolaíoch agus nach raibh go leor déanta aici a bhaineann leis seo lasmuigh dá healaín chun cáiliú.

Dúirt mé léi nár shíl mé go gcuirfí an cuireadh chuici mura dtabharfaí cuireadh di agus b’fhéidir go raibh míthuiscint aici?

D’fhiafraigh sí díom an gcuirfinn an cuireadh chuici agus dúirt mé go ndéanfainn. Rud a rinne mé.

Chuir sí ríomhphost chugam ansin cúpla lá ina dhiaidh sin agus dúirt sí gur ghlan sí suas é leis an gcomhordaitheoir agus gur míthuiscint a bhí ann ina thaobh. Bhí sí chun roinnt pictiúr dá cuid féin a iontráil.

Imoibriú Mothúchánach

Mar sin féin, fágadh mé i mo chroitheadh ​​istigh ón teagmháil cúpla lá roimhe sin. Níor mhothaigh mé ionsaí riamh roimhe seo agus sin go díreach an chuma a bhí air. Bhraith mé go raibh mé ag cosaint mé féin an t-am ar fad le linn an mhalartaithe.

Ar dtús, bhí fearg orm. Nuair a tháinig mé abhaile den chéad uair tar éis an chomhrá agus dúirt mé le m’fhear dúirt sé láithreach gur bhraith sé go raibh baint aige le heagla. Go háirithe nuair a chuala sé gur dhúirt sí liom gur bhraith sí gur dúradh léi nach bhféadfadh sí taispeántas a dhéanamh. Bhraith sé go raibh sé bunaithe go hiomlán air sin agus ghortaigh sé mothúcháin, ós rud é gur bhraith sí go raibh sí cairde leis an gcomhordaitheoir, agus ba mise an ‘kid nua ar an mbloc’ mar a déarfá.

Thuig mé seo ar fad. Go loighciúil. Ach ar leibhéal mothúchánach, ghníomhaigh sé mo chuid insecurities go léir. Ní raibh mé ag péinteáil ach le bliain. Bhí mé féin-mhúinte go hiomlán. Níor fhreastail mé ar chúrsa ealaíne san ollscoil. Chaith mé a lán deora.

 • Cé a cheap mé go raibh mé?
 • Cén fáth gur cheap mé go raibh mé maith go leor?
 • Má cheap sí na rudaí seo, cé go ndúirt sí iad le fearg, ansin cad a tharlódh dá gceapfadh daoine eile iad ach nár dhúirt sí aon rud liom? B’fhéidir gur glacadh liom chun comhbhrón a thaispeáint?

Cuireadh isteach ar mo chodladh. Tháinig laghdú ar mo mheas agus ar mo mhuinín. Tháinig galú ar an lúcháir ar fad a fuair mé as freastal ar an rang. Is mian liom nár bhuail mé leis an gcara nua seo riamh.

Loighic

Ach ansin sheas m’inchinn loighciúil isteach (le dáileoga sláintiúla réaltachta ón abhcóide is mó agam - m’fhear).

 • Glacadh liom a thaispeáint.
 • Ní raibh ag gach duine mar sin NÍ raibh sé as comhbhrón.
 • Ní raibh an t-ealaíontóir a d’eagraigh é ar fad ar gcúl maidir le teacht ar aghaidh agus mar sin ní bheadh ​​sí tar éis glacadh le mo phictiúir mura gcomhlíonfadh siad a critéir.
 • Bhí mé ag díol mo phictiúir (bhí beagnach 50 díolta agam sa chéad bhliain sin). Chuir mé mo phictiúir ar fáil le ceannach as riachtanas mar murach sin, ní bheinn in ann péint agus canbhásanna nua a cheannach.

Dúirt m’fhear:

“Tá daoine nach bhfuil aithne agat orthu ag íoc a gcuid airgid crua-thuillte chun ceann de do phictiúir a cheannach agus sin an t-aon bhailíochtú atá uait."

Bhí a fhios agam go loighciúil, fiú má phéinteáil mé ar mhaithe le mo phléisiúr pearsanta féin, nach ndearna mo luach mar phéintéir neamhbhailí.

Bealach an Ealaíontóra

Ansin, mhol grúpa Facegroup d’ealaíontóirí a lean mé an leabhar ‘The Artists Way’ le Julia Cameron. Thosaigh mé á léamh. Ar dtús, ní raibh mé in ann é a chur síos agus an rud ar fad a léamh thar sheachtain. Ansin chuaigh mé ar ais agus thosaigh mé ag dul tríd caibidil amháin ag an am agus na cleachtaí a dhéanamh.

Chuir léamh an leabhair go mór le mo mhuinín. Bhí a fhios agam go raibh rogha agam.

Lig do dhuine eile an-áthas a chinneadh nó nach bhfuil sa mhéid a bhí á dhéanamh agam, nó a roghnú chun an t-áthas a thug an próiseas cruthaitheach orm a bheith mar an fachtóir cinnte.

Bhí a fhios agam go raibh a lán le foghlaim agam. Ach theastaigh uaim mo áthas ar ais ag cruthú. Mar sin, bhrionnaigh mé ar aghaidh agus choinnigh mé m'iarratas isteach don taispeántas.

Mo Phictiúir Taispeántais

Seo na trí phictiúr a chuir mé isteach sa taispeántas le mo ‘blurbs’ maidir leis an gcaoi ar bhain siad leis an téama éiceolaíoch.

 1. Serenity (Gairdíní Moss, Gorge Carnarvon, Lár Queensland, an Astráil)

Sileann uisce i gcónaí ó bhallaí gaineamhchloiche Moss Garden, ag tacú le cairpéad lush raithneach agus caonach. Titeann eas beag os cionn leaca carraige. Is é snámh in abhainn mo bhealach le mothú go bhfuil baint agam leis an Domhan seo. Toisc go bhfuil mé i mo chónaí i dtrí thír dhifriúla agus i gcónaí ag bogadh, bhí mo fhréamhacha i gcónaí do dhaoine. Taispeánann snámha in abhainn cuimhní cinn ar m’óige sa Nua-Shéalainn agus cuireann sé mo nasc leis an domhan i bhfeidhm. Boladh milis úr uisce abhann, caonach ar charraigeacha, duilleoga ag lobhadh faoi chois, agus ag luí ar mo dhroim ag breathnú suas ar sholas na gréine ag brú trí dhuilleoga. Mar sin síochánta. Tagann saol nua as lobhadh.

(Cruthaíodh an phéintéireacht seo ag úsáid mo lámha, bachlóga cadáis, sceabhairí, coirt, carraigeacha, spúinsí, agus scuab lucht leanúna).

 1. Fás Nua (Silky Oaks ag Bláthú i ndiaidh Bushfire)

Ag dul ag siúl i mo bhaile dúchais i Queensland, san Astráil tráthnóna amháin tháinig muid trasna ar phaiste crainn a raibh an tine imithe le déanaí trí na trunks a laghdú go dubh. Chruthaigh féar glas glas úr glioscarnach ar feadh na talún tríd an tor ina raibh na shoots ag gobadh tríd, chomh maith le bláthanna dearga an darach silky ag cruthú codarsnacht bhuailte i gcoinne na dtránna dubha. Meabhrúchán a bhí ann go dtarlóidh fás nua as tine. Bhí an chuma ar chruach corcra glioscarnach trí na crainn de réir mar a dhorchaigh an spéir agus spreag mé an pictiúr seo a chruthú. Ní thógann sé ach nóiméad an áilleacht atá timpeall orainn a thabhairt faoi deara ach nuair a fheicimid an talamh á leigheas féin cuireann sé i gcuimhne dúinn gur féidir linn muid féin a leigheas go mothúchánach freisin.

 1. Just Another Day at the Beach (Mon Repos)

Filleann an turtar ar Mon Repos ag Burnett Heads, Queensland, an Astráil scór bliain tar éis a bhreithe, chun a chuid uibheacha a leagan ar an trá céanna. Is meabhrúchán dúinn go bhfuil ord agus dul chun cinn nádúrtha i rith ár saolré, ó bhreith go fásta. Is ceacht tráthúil é an leas is fearr a bhaint as gach céim den saol, in ionad iarracht a dhéanamh deifir a dhéanamh go dtí an chéad chéim eile. A bheith aonchiallach ar an talamh ach ag snámh lúfar san uisce, cosúil le turtair, ní mór dúinn cuimhneamh freisin nach gá dúinn a bheith go maith i ngach rud agus tá sé sin ceart go leor. Ag baint úsáide as eilimintí nádúrtha ón talamh, tá súil againn go gcuirfidh an phéintéireacht seo fonn ar an lucht féachana an rud atá ceart ar leac an dorais againn a chosaint, a léirthuiscint agus a chothú. (Sa phictiúr seo ionchorpraigh mé eilimintí orgánacha ar nós fíorbhlaosc, gaineamh, coirt, síolta agus d’úsáid mé uirlisí éagsúla chun péint a dhéanamh - ní scuaba péint amháin).

Foghlaim is Mó

Cad iad na ceachtanna is mó a d’fhoghlaim mé mar ealaíontóir atá ag teacht chun cinn as mo phictiúir a thaispeáint?

 • Amach anseo, ná lig dom féin a bheith millte go mothúchánach ag duine eile ag tabhairt dúshlán mo dhlisteanacht dul isteach i dtaispeántas. Thapaigh an cáineadh na faitíos is doimhne atá orm faoi mé féin a nochtadh go poiblí agus a bheith náirithe os comhair daoine eile. Gabhaim buíochas leis an duine sin anois, mar bhí orm dul go domhain istigh ionam féin chun aghaidh a thabhairt ar na leochaileachtaí sin agus mo neart a thógáil ionas gur féidir liom na cineálacha tuairimí sin a scuabadh amach anseo má thagann siad chun cinn. Ach, chaill mé am ag caoineadh agus ag cur amhras orm féin nuair ba chóir dom a bheith ag baint taitneamh as an bpróiseas le mo chroí go léir.
 • Más maith liom pictiúr nó dealbh, glacfaidh mé an t-am chun an t-ealaíontóir a chur ar an eolas. Níl sna healaíontóirí ach daoine. Tar éis dom strainséir iomlán a chur chugam díreach sular tháinig deireadh leis an taispeántas, chun a rá liom sular fhág sé an méid a bhog mo phéintéireacht “Moss Garden” go mothúchánach, líon sé mo chroí agus rinne mé mo oíche.
 • Is mór agam ealaíontóirí eile a théann amach ar a mbealach chun deiseanna a sholáthar d’ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn a gcuid oibre a thaispeáint, a bheith le feiceáil, agus an mhuinín a chothú i gcónaí chun cruthú a chruthú. Is mór an obair é agus níl gach ealaíontóir sásta a gcuid ama agus taithí a thabhairt chun cabhrú le daoine eile.
 • Bí toilteanach an méid atá foghlamtha agam a roinnt le daoine eile ionas nach gcuirfear bac orthu nó go gcaillfidh siad muinín as céim isteach ina mbealaí cruthaitheacha.
 • Ná déan dearmad ar an gceamara an chéad uair eile!

Scríbhneoir, ealaíontóir, údar foilsithe agus oibrí tacaíochta míchumais í Deborah Christensen. Tá cónaí uirthi faoi láthair i Queensland, san Astráil agus tá saoránacht aici sa Nua-Shéalainn agus sa Ríocht Aontaithe freisin. Tá sí ina cónaí lena fear céile, agus madra tarrthála darb ainm 'Lily' agus tá seisear leanaí fásta (agus garmhac iontach amháin) a bhfuil cónaí orthu as baile. Tá sí ar Twitter @ Deborah37035395 agus Pinterest agus is í údar an mheabhráin a bhuaigh duaiseanna is mó díol Inside / Outside: One Woman's Recovery From Abuse and a Religious Cult.