Rise an Féileacáin: Téann Ealaíontóirí i ngleic le Sárú Daonna

“Athraíonn an ealaín daoine agus athraíonn daoine an domhan,” -Layla Love. Nuair a bhíonn an ealaín péireáilte le cuspóir sóisialta agus nuair a thugtar ceadúnas di le haghaidh claochlú pearsanta, bíonn sí ina fórsa tarchéimnitheach dúlra leis an gcumhacht gach duine a thagann i dteagmháil léi a mhúnlú. Tá Rise of the Butterfly ag cur an eagna as cuimse seo i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar cheist na gáinneála ar dhaoine ar fud an domhain. Agus a seó nua, Rise, ag oscailt i Nua Eabhrac ar 17 Bealtaine i mbliana agus le dul ar camchuairt ar fud an domhain, liostálann Love a lucht féachana páirt ghníomhach a ghlacadh i saoradh a cuid ábhar. Ní hé seo an cineál gníomhaíochtaithe a sháraíonn ceann amháin trí fhadhbanna gan deireadh a mheabhrú dóibh, ina ionad sin meabhraíonn sé lucht féachana le háilleacht réitigh agus iad á gcumhachtú chun gníomhú.

“Le déanaí thug Love a seirbhís trí ealaín go leibhéal nua i lainseáil a neamhbhrabúis féin, Rise of the Butterfly, a cumadh le Gloria Steinem. Is é an misean ná leathnú na healaíne a leathnú mar áis amhairc chun gníomhachtúlacht a spreagadh i réimse poiblí, agus foinse mhaoinithe inbhuanaithe a sholáthar d’eagraíochtaí ar an talamh atá ag obair chun cabhrú le mná agus cailíní ar fud an domhain ardú. " Suíomh Gréasáin Grá -Layla

Tá sé de chumhacht ag Léiriú Empathic fiú na gnéithe is dorcha de riocht an duine a shárú agus chaith Layla Love a saol ag léiriú seo ina cuid oibre. Tar éis di am a chaitheamh mar fhótagrafaitheoir i dtíortha a raibh cogadh eatarthu, agus curtha i bpríosúin eachtracha, tá a cuid oibre le feiceáil sa Teach Bán, taispeánadh le Eric Franck Fine Art ag Paris Photo, Art Basel, an Taispeántas Grianghrafadóireachta AiPAD atá urraithe ag MoMa i Nua Eabhrac, agus níos faide anonn. Ní bhaineann áilleacht na healaíne le haird a tharraingt orainn ó ghránna an domhain seo. Is éard atá i gceist ná ár n-athléimneacht, ár gcomhbhá a mheabhrú dúinn, chomh maith lenár bhfreagracht beart a dhéanamh i dtreo leighis agus claochlaithe.

Tá Gáinneáil ar Dhaoine níos forleithne ná mar a thuigeann mórchuid na ndaoine. Is mná óga iad formhór na n-íospartach agus toradh tíortha nó áiteanna atá torn cogaidh faoi bhochtaineacht. Glacfaidh sé gluaiseacht atá fíor-dhomhanda chun aghaidh a thabhairt ar na beartais a ligfidh don atrocity seo tarlú, ach idir an dá linn caithfear grá agus tacaíocht a bheith ann dóibh siúd atá gafa leis an bhfulaingt neamh-inchúisithe seo. Tá eagraíocht neamhbhrabúis Layla Love, Rise of the Butterfly, tiomanta foinse inbhuanaithe maoinithe a sholáthar d’eagraíochtaí ar an talamh atá ag obair go dícheallach chun iad siúd a dtéann gáinneáil ar dhaoine agus díláithriú comhshaoil ​​i bhfeidhm orthu a chosaint.

Tá an Cur Chuige faoi thrí:

  1. Cruthaigh spásanna sábháilte agus maothaithe inar féidir le lucht féachana agus marthanóirí araon téarnamh, an domhan a fheiceáil ó dhearcadh difriúil, agus céimeanna praiticiúla a ghlacadh i dtreo an athraithe.
  2. Maoiniú inbhuanaithe a sholáthar d’iarrachtaí ceartais shóisialta trí thaispeántais gailearaí, le leath na bhfáltas go léir ag tacú go díreach le tairbhithe agus leath ag tacú le riachtanais riaracháin agus soláthairtí ealaíne riachtanacha.
  3. Cruthaíonn an ealaín a tháirgtear timthriall maoinithe agus an tsraith dheiridh de thiomsú airgid, sraith píosaí eagrán teoranta le Layla Love.
“Ealaíontóirí a roghnaíonn aontú le frithchothromaíocht neart chomh leochaileach is atá staid an domhain. Tugann an chaoi a gcaithimid leis an talamh, an chaoi a gcaithimid lena chéile, agus an chaoi a gcaithimid linn féin an cumas ardú. Is é sin tús agus deireadh an mhisin seo: ardú i dteannta a chéile agus ina n-aonair. " -Rise Suíomh Gréasáin Féileacán

Is é Seó Gailearaí i gCathair Nua Eabhrac an 17 Bealtaine an seoladh oifigiúil, ach tá an seó seo sclábhaithe chun taisteal ar fud an domhain. Tá níos mó ná 70 píosa sa bhailiúchán iomlán. Tagann gach íomhá ó bhailiúchán eagráin theoranta faoi bhun 10 agus níl leath na n-íomhánna ar fáil ach mar phíosa aonair ealaíne mín gan aon eagrán eile. Ní bailitheoirí an t-aon duine a thaitneoidh na píosaí áille seo trí iad a thabhairt abhaile. Tabharfaidh gach duine tine paisean abhaile le bheith gníomhach san ábhar tábhachtach seo. Is tríd an mothúchán domhain daonna seo maidir le nasc, agus comhbhá a thabharfaimid leigheas don fhadhb chroíúil seo a bhaineann le gáinneáil ar dhaoine.

Spás Gailearaí: 555 West 25th St, Nua Eabhrac, NY Permanent Showroom: 150 West 28th St le bailiúchán 40 píosa d’obair Love le trí bliana anuas roinnte i gceanncheathrú Eagraíocht Náisiúnta na mBan.

Téann na fáltais ó dhíolacháin saothar agus leabhar ag an seó agus ar líne i dtreo tacú le Rise of the Butterfly agus eagraíochtaí eile atá ag obair chun aghaidh a thabhairt ar an gceist thábhachtach seo.

“Bhí mé ag labhairt le Gloria Steinem ina seomra suite roinnt blianta ó shin agus muid ag bunú an dúshraith, agus anois agus mé réidh le seoladh, fiafraím ar mhaith leat tacú lenár misean nó an teachtaireacht a roinnt ar bhealach ar bith. Ba mhór an onóir dom comhoibriú agus ealaín na maireachtála leat a roinnt. " -Layla Grá

Gluaiseacht Dhomhanda. Tá cumas gan fasach ag ealaíontóirí i gcomhar, ar fud ardáin agus meán cumarsáide an bealach a threorú chuig todhchaí níos fearr. Níl sé inbhuanaithe breathnú ar an mbealach eile, na fadhbanna a bháthadh, nó tú féin a líonadh le fearg agus éadóchas. Le chéile tugaimid le comhbhá, agus tugtar de chumhacht dúinn a bheith mar shaoradh do chréacht ár scáth daonna féin. Tabhair cuairt ar an suíomh Gréasáin, óstáil imeacht i do phobal, cruthaigh d’ealaín féin, agus roinn an scéal seo le do líonraí sóisialta. Is muidne na daoine a rabhamar ag fanacht leo.

Cad iad na bealaí eile a mbeidh ealaíontóirí chun tosaigh san am seo de éiginnteacht agus pian ar ár bplainéad álainn? Cad iad na bealaí a chuirfidh tú ar chéim chun bheith ina n-athruithe sin ba mhaith leat a fheiceáil ar domhan?

Uaireanta is iad na daoine nach gcuireann ach dath datha ar bhrionglóid duine eile atá i lámha dofheicthe na draíochta. Taispeánann Rise of the Butterfly an t-iarmhír idir iad siúd atá ag cur leis na fórsaí millteach agus iad siúd atá ag iarraidh fuinneamh cruthaitheach a bheith i lár an aonaigh. Is gníomh cruthaithe nó scriosta é gach gníomh. Glao chun gnímh é seo a d’fhéadfadh go mbeimis uile mar chruthaitheoirí feasachta agus réitigh inmharthana.